Annual awards

Romania’s case is a clear exemplification of the relationship between literary studies and modernity seen as a cognitive, ethical and political project. All the key moments toward a more comprehensive definition of modernity and modernisation in the Romanian culture are closely linked not only with literary creation and the processes of assigning value to it, but also with the rethinking of the civilising mission of literature, its condition as a determining factor both of the history of ideas and of the finely calibrated schools of thought within it. Literature, together with its comparative and general study, has proven to be a privileged space in the Romanian culture, a space of intersection between these two realities. Literary studies shape the types of intersection between the different dynamics of ideas and the associated expressive sensibility, mirroring, but also actively involved in, these moments of radical transformation or diversification concerning the objectives and values ascribed to human existence. An intrinsic defence of the inextricable relationship between the multilateral reflection upon literature and the very foundation of civil liberties and the democratic ethos is based on the reality that, as Romanian history attests, general and comparative approaches to literature have shown themselves to be one of the most important defence lines against anti-liberal, discriminatory, resentful and totalitarian doctrines.

 

Since 2004, a judging panel, comprising members of ALGCR and headed by the President of the Association, has been awarding annual prizes to the most accomplished works of Comparative Literature and Literary Theory published in Romania in the previous year. The two prize categories are occasionally accompanied by one dedicated to first-time authors and, since 2017, by a category meant to encourage the theoretical and comparative perspective in Romanian Language and Culture Studies.

 

PREVIOUS WINNERS

Debut
Oana-Roxana Ivan, Miguel de Cervantes’s Don Quixote and Laurence Sterne’s Tristram Shandy: A Comparative Reading, Editura Universității de Vest

Literary and Cultural Theory
Mircea Braga, Ultima frontieră. Elemente de teoria lecturii, Editura Ideea Europeană
Dumitru Tucan, Teoria literaturii. Perspective istorice si analitice asupra textului literar, Editura Universității de Vest

Comparative Literature
Cătălin Ghiță, Coliba din mijlocul palatului. Frica și marile idei, Editura Cartea Românească

Comparative and Theoretical Perspectives on Romanian Literature
Ion Pop, Poezia românească neomodernistă, Școala Ardeleană
Paul Cernat, Vase comunicante. (Inter)feţe ale avangardei românești interbelice, Editura Polirom
Florin Oprescu, Romanul românesc și morfologia puterii, Institutul European

Editor’s Special Prize
Maria Sass, Ștefan Baghiu și Vlad Pojoga, The Culture of Translation in Romania / Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien, Editura Peter Lang

Judging Panel: Mircea Martin (președinte), Carmen Mușat, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș (membri)

Debut:
Marius Conkan, Portalul și lumile secundare, Editura Tracus Arte, 2017
Dorian Branea, Statele Unite ale românilor, Editura Humanitas, 2017

Literary Theory
Carmen Mușat, Frumoasa necunoscută. Literatura și paradoxurile teoriei, Editura Polirom, 2017
Bogdan Ștefănescu, Patrii din cuvinte. O tropologie a discursurilor identității naționale, Editura Universității din București, 2017

Comparative literature
Muguraș Constantinescu, La traduction sous la loupe, Peter Lang, Bruxelles, 2017
Suzana Tapodi, Itinerare textuale, Editura Vasiliana, 2017

Comparative and Theoretical Perspectives on Romanian Literature
Adriana Stan, Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului în România, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017
Oana Soare, Ceilalți moderni. Antimodernii, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017

Comparative literature
Vasile Voia, Literatura comparată la turnanta ultimului secol. Anxietăţi, paradigme, metode, Editura Univers

Literary theory
Teodora Dumitru, Rețeaua modernităților. Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine Compagnon, Editura Muzeul Literaturii Române
Horea Poenar, Teoria peștelui-fantomă. Zece studii și șapte scurtmetraje despre teorie, Editura Tracus Arte

Comparative and Theoretical Perspectives on Romanian Literature
Doris Mironescu, Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, Editura UAIC
Adrian Tudurachi, Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii a productivității literare în cultura română (1825- 1875), Editura Institutul European

Judging panel: Adriana Babeţi, Corin Braga, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuş, Mihaela Ursa şi Mircea Martin (preşedinte).

Comparative literature
Bogdan Ghiu, Totul trebuie tradus. Noua paradigmă (un manifest), ed. Cartea Românească
Rodica Grigore, Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX. (Re)configurări formale și de conținut, ed. Casa Cărții de Știință

Literary theory
Dorin Ștefănescu, Poetica fenomenologică. Lectura imaginii, ed. Institutul European

Debut
Laurenţiu Malomfălean, Nocturnalul „postmodern”. Cînd visele imaginează hiperindivizi cu onirografii, editura Tracus Arte

The judging panel: Mircea Martin (preşedinte), Corin Braga, Caius Dobrescu, Carmen Muşat, Magda Răduţă

Comparative literature
Carmen-Veronica Borbély, Enlightened Forgetting: Types of Memory and Oblivian in Eighteenth-Century Fiction, Presa Universitară Clujeană
Laura Cheie, Obsesia creatoare la George Bacovia şi Georg Trakl, editura Universităţii de Vest, Timişoara

Debut
Gabriela Glăvan, Viraj în ireal. Modernităţi particulare în literatura română interbelică, Editura Universităţii de Vest

The judging panel: Mircea Martin (preşedinte) şi Adriana Babeţi, Caius Dobrescu, Corin Braga, Adrian Lăcătuş

Comparative literature
Cătălin Ghiță, Orientul Europei romantice. Alteritatea ca exotism în poezia engleză, franceză și română, Tracus Arte

Literary Theory
Ilinca Ilian, Julio Cortázar y Robert Musil: consonancias, divergencias y ecos, Ediciones del Orto

Debut
Dan Țăranu, Toposul marginalităţii în romanul românesc, Muzeul Literaturii Române

Literary Theory
Ioan Pînzaru, Regimul interpretării. Literatura şi sensul acţiunii, Polirom

Comparative Literature
Mircea Muthu, Europa de sud-est în memoria culturală  românească. Bibliografie, Editura Academiei Române

Literary Theory
Rareș Moldovan, Symptomatologies, editura Limes

Comparative Literature
Angelo Mitchievici, Decadență și decadentism în contextul modernității românești și europene, editura Curtea Veche

Special prize
Aliona Grati, Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc, Academia de Științe a Moldovei

The judging panel: Mircea Martin (președinte), Paul Cornea, Andrei Bodiu, Lăcrămioara Berechet, Crina Bud

Comparative literature
Ruxandra Cesereanu, cu Biblioteca stranie, editura Curtea Veche)

Literary Theory
Raluca Dună, cu Eu, Autorul, editura Tracus Arte

The judging panel: Paul Cornea, Mircea Martin, Mircea Anghelescu, Adriana Babeți, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Sanda Cordoș, Andrei Terian, Paul Cernat

Comparative literature
Adrian Lăcătuş, Modernitatea conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov
Romaniţa Constantinescu, Paşi pe graniţă. Studii despre imaginarul românesc al frontierei, Polirom

Literary theory
Simona Drăgan, Creaţie şi putere, Ideea Europeană
Ioana Macrea-Toma, Privilighentia. Instituţii literare în comunismul românesc, Casa Cărţii de Ştiinţă

The judging panel: Mircea Anghelescu, Paul Cornea, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Sanda Cordoş,  Andrei Bodiu, Andrei Terian, Paul Cernat şi Şerban Axinte

Literary Theory
Rodica Ilie, Poetica manifestului literar. Aspecte ale avangardei române, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2007
Horea Poenar, Semnul celor patru. O teorie a interpretării, Editura Paralela 45, 2008

Comparative Literature
Mirela Roznoveanu, Civilizaţia romanului, Editura Cartex (ediţie revăzută şi adăugită), 2008
Alexandru Matei, Ultimele zile din viaţa literaturii, Editura Cartea Românească, 2008

The judging panel: Paul Cornea, Mircea Braga, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ioana Both, Liviu Papadima, Andrei Bodiu, Paul Cernat

Literary Theory
Ioana Bot, Sensuri ale perfecțiunii, Casa Cărții de Știință

Comparative Literature
Ion Pop, La Réhabilitation du rêve, Samuel Tastet Editeur

Debut
Adrian Tudurachi, Destinul precar al ideilor literare, editura Limes

The judging panel: Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Alexandru Calinescu, Cornel Ungureanu, Dumitru Chioaru, Liviu Papadima, Alexandru Musina, Gabriel Cosoveanu si Paul Cernat

Literary Theory
Ovidiu Verdes, Metafora – un concept deschis si Metafora si metafizica, Editura Universitatii Bucuresti
Mihaela Ursa, Scriitopia sau fictionalizarea subiectului auctorial in discursul teoretic, Editura Dacia

The judging panel: Paul Cornea (presedinte), Adriana Babeți, Corin Braga, Al. Călinescu, Gabriel Coșoveanu, Liviu Papadima, Mihai Zamfir (membri)  

Comparative Literature

Adriana Babeți, Dandysmul. O istorie, editura Polirom
Corin Braga Le Paradis interdit au Moyen Age, L’Harmattan, Paris

The judging panel: Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Mircea Muthu si Carmen Mușat

Comparative Literature
Carmen Andraș, România și imaginile ei în literatura de călătorie britanică. Un spațiu de frontieră culturală Editura Dacia

Literary Theory
Ion Manolescu, Videologia. O teorie tehno-culturala a imaginii globale, Editura Polirom

The judging panel: Paul Cornea (presedinte), Mircea Anghelescu, Adriana Babeți, Al. Călinescu, Carmen Mușat, Liviu Papadima, Mihai Zamfir