colocviu 2003

MAI ARE UN VIITOR LITERATURA?

În zilele de 27 și 28 iunie, a avut loc la sediul Colegiului „Noua Europă“ Colocviul Mai are un viitor literatura?. După cuvântul de deschidere rostit de către președintele Asociației, Paul Cornea, au susținut comunicări – urmate de discuții – numeroși universitari și cercetători în domeniu, membri ai Asociației: Mircea Anghelescu, Adriana Babeți, Pia Brânzeu, Corin Braga, Andrei Bodiu, Ștefan Borbely, Irina Bădescu, Ioana Both, Al. Călinescu, Paul Cernat, Dumitru Chioaru, Romanița Constantinescu, Andrei Corbea, Gabriel Coșoveanu, Alexandra Crăciun, Gheorghe Crăciun, Gabriela Duda, Ioan Lascu, Ion Bogdan Lefter, Magda Jeanrenaud, Ion Manolescu, Solomon Marcus, Ștefania Mincu, Marina Mureșanu, Liviu Papadima, Sergiu Pavlicenco, Tudor Vlădescu. Pe lângă „conferențiari“, au fost prezenți în sală – intervenind și pe parcursul discuțiilor – Lorena Armulescu, Alexandra Ciocârlie, Livius Ciocârlie, Caius Dobrescu, Mihaela Irimia, Marin Mincu, Alexandru Matei, Carmen Mușat, Mona Momescu, Mădălina Nicolaescu, Teodora Pavel, Simona Popescu, Mihai Zamfir ș.a. Dezbaterile au „atacat“ o gama variata de problematici legate – într-un fel sau altul – de tema generala: de la critici ale teoriilor postmoderniste la relația dintre scriitor și mediul universitar și de la teoriile asupra „sfârșitului literaturii“ sau de la raporturile dintre literatura și tehnologie până la succesul romanelor lui Paolo Coelho, J. R.R. Tolkien și J.K. Rowling.

Unele dintre comunicările participanților au apărut într-un dosar dedicat în numărul 176 al revistei „Observator cultural”

 

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

București, 27-28 iunie 2003
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„ Racordurile între literatura și gîndirea teoretica din alte părți si cele de la noi se fac firesc-“comparatistic“. Una peste alta, colocviile s-au dovedit de fiecare data deopotrivă utile si plăcute, contribuind la conturarea unui prețios „spirit de corp“, in sensul pe care l-am schițat adineaori. Ediția din acest an n-a făcut excepție. Din cîte știu, uneori direct de la sursă, s-a țesut in ultimii ani o bună rețea de asemenea nuclee de dezbatere literară și mai larg-culturală, reunind – de pildă – angliști, americaniști sau germaniști din întreaga țară.”