istoria asociației

Înființată la Timișoara, în 1997, cu prilejul primului ei colocviu, și înscrisă legal în registrul fundațiilor și asociațiilor în aprilie 1998 la București, Asociația de Literatură Comparată din România și-a propus un efort colectiv și organizat de (re)integrare în sfera culturală euroatlantică, după decenii de închistare totalitară. Cercetări de literatură comparată s-au desfășurat și în anii dictaturii comuniste – nu înainte de anii `60 –, dar sub cenzură ideologică și în absenta circulației libere a persoanelor și a ideilor.
În anul 2001, ALCR s-a transformat în ALGCR (Asociația de Literatură Generală și Comparată din România), majoritatea membrilor ei decizând că asocierea Teoriei literare este firească și necesară, dată fiind implicarea reciprocă a celor două discipline în practica actuală a studiilor literare.
Membri fondatori: Mircea Anghelescu, Adriana Babeți, Irina Bădescu, Carmen Blaga, Ștefan Borbely, Corin Braga,  Pia Brânzeu, Alexandru Călinescu, Paul Cernat, Dumitru Chioaru, Romanița Constantinescu, Andrei Corbea, Paul Cornea, Bogdan Cornel Ciubuc, Alexandra Crăciun, Gheorghe Crăciun, Doina Bogdan Dascălu, Lorena David, Andreea Deciu, Gabriela Duda, Valentina Fălan,  Oana Fotache, Mircea Frânculescu, Marius Ghica, Ilie Gyurcsik, Horvath Andor, Ion Bogdan Lefter, Adrian Marino, Mircea Martin, Irina Mavrodin, Dan Horia Mazilu, Mircea Mihăieș, Gabriel Mihăilescu, Mihai Moraru, Marina Mureșanu Ionescu, Alexandru Mușina, Mircea Muthu, Liviu Papadima, Toma Pârvulescu, Simona Popescu, Virgil Podoabă, Vasile Popovici, Daniela Radu, Monica Spiridon, Vasile Tara, Cornel Ungureanu, Mircea Vasilescu, Ovidiu Verdeș, Daniel Vighi, Vasile Voia, Ioan Vultur,  Smaranda Vultur.

COLOCVIILE ALGCR

Brașov, 2022

traducere și transfer

Universitatea Transilvania din Brașov

Brașov, 2021

Modelul anglo-american în cultura română

Universitatea Transilvania din Brașov

sIBIU, 2019

Modelul german în cultura română

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

BUCUREȘTI, 2018

Modelul francez în cultura română

Universitatea din București

Cluj-NAPOCA, 2017

Analogie, Comparaţie, Influenţă

Universitatea Babeș-Bolyai

București, 2016

Aventura literar-artistică, intelectuală, spirituală

Universitatea din București

Timișoara, 2015

Regional, național, european, universal

Universitatea de Vest din Timișoara

București, 2014

Ce discipline pentru literatură?

Universitatea din București

Suceava, 2013

Istoria literară în schimbare

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Constanța, 2012

studiile culturale

Universitatea Ovidius din Constanța

BRAȘOV, 2011

dilemele identității

Universitatea Transilvania din Brașov

IAȘI, 2010

Literatura și politicul

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Alba-Iulia, 2009

Mai are un viitor istoria literaturii?

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Sibiu, 2007

Marile orașe și literatura

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Craiova, 2006

Standarde de evaluare în ştiinţele umane şi în critica literară. Problema canonului.

Universitatea din Craiova

Brașov, 2005

Literatură și interdisciplinaritate

Universitatea Transilvania din Brașov

București, 2004

Literatura la confluența artelor

Universitatea din București

București, 2003

Mai are un viitor literatura?

Colegiul Noua Europă

Cluj-Napoca, 2001

Post-colonialism şi interculturalitate

Universitatea Babeș-Bolyai

București, 1999

Literatura comparată la sfârșit de mileniu

Colegiul Noua Europă