colocviu 2019

MODELUL GERMAN ÎN CULTURA ROMÂNĂ

a xvi-a ediție a colocviului

 După ce, în cadrul Colocviului din 2018, am pus în dezbatere Modelul francez în cultura română, în 2019 am reflectat  asupra ecourilor românești pe care le-a avut cultura germană, în versiunea ei mai îndepărtată sau mai apropiată, adică austriacă. Dacă modelul francez poate fi considerat constitutiv pentru cultura instituțională, ca și pentru aceea literară din România, modelul germanic rămâne cel mai important model alternativ

Mai mult decât atât, în anumite provincii românești și în anumite epoci, modelul germanic a jucat chiar rolul de model cultural primar – el este, istoric și practic, primul model occidental cu care cultura română intră în contact în secolul al XVI-lea, ca urmare a Reformei și Contrareformei. Căci, spre deosebire de influența franceză – aproape exclusiv una exercitată indirect și de la mare distanță –, influența germană s-a produs mai întâi din imediata apropiere, prin contact direct. 

Profesorul Henry Sussman (profesor emerit, Yale University, SUA) a primit din partea președintelui ALGCR, profesorul Mircea Martin, dipoloma de membru de onoare al asociației noastre.

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Sibiu, 10-13 iulie 2019
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2018

Mircea Martin (președinte), Carmen Mușat, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș (membri)

Cătălin Ghiță, Coliba din mijlocul palatului. Frica și marile idei, Editura Cartea Românească

Mircea Braga, Ultima frontieră. Elemente de teoria lecturii, Editura Ideea Europeană
Dumitru Tucan, Teoria literaturii. Perspective istorice si analitice asupra textului literar, Editura Universității de Vest

Ion Pop, Poezia românească neomodernistă, Școala Ardeleană
Paul Cernat, Vase comunicante. (Inter)feţe ale avangardei românești interbelice, Editura Polirom
Florin Oprescu, Romanul românesc și morfologia puterii, Institutul European

Maria Sass, Ștefan Baghiu și Vlad Pojoga, The Culture of Translation in Romania / Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien, Editura Peter Lang

Oana-Roxana Ivan, Miguel de Cervantes’s Don Quixote and Laurence Sterne’s Tristram Shandy: A Comparative Reading, Editura Universității de Vest

GALERIE FOTO

Imagini de la această ediție a Colocviului