Colocviu 2021

Modelul anglo-american în cultura română

TEMĂ SECUNDARĂ: Catastrofa în literatură.
Epidemii, războaie, genocid, depresie, „scriitură a dezastrului”

După ce am discutat, la ultimele două ediții ale colocviului ALGCR, modelul francez și cel german, în varietatea de raporturi pe care le-au avut și continuă să le aibă cu formele literaturii și culturii române, am închis această serie cu o conferință dedicată modelului anglo-american. Deși, privind lucrurile istoric, construcția modernă a culturii noastre literare este direct legată de primele două modele discutate, influența modelului englez și/sau american este extrem de importantă pentru repertoriul recent și contemporan al conceptelor, formelor dar și al atitudinilor și dinamicii valorilor în cultura română. Care sunt momentele privilegiate când acest model e activat în cultura română – și, mai ales – care sunt funcționalitățile sale în dinamica morfologică a acesteia? Care sunt semnificațiile culturale puse în joc în bătăliile canonice interne de către scriitorii individuali/grupările care au apelat la modelul anglo-saxon? A funcționat acesta ca un contra-model subversiv la adresa influențelor hegemonice? Care sunt genurile și formele culturale autohtone cele mai permeabile la acest model? Există actualmente o presiune uniformizantă a culturii anglo-saxone asupra celei românești (provocată de fenomenul globalizării), similară situației altor culturi (semi)periferice? Invocat în titlul conferinței noastre ca un model dublu sau dual, unificat mai mult din perspectivă lingvistică și din punctul de vedere al percepției lui românești și esteuropene, el este compus din tradiții literare, intelectuale și politice distincte.

Argumentar

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Brașov, 14-16 iulie, 2021
Descarcă fișierul
program.pdf

Book of abstracts

Rezumatele lucrărilor
Descarcă fișierul
abstracts.pdf

Detalii

Adresă

Aula Universității Transilvania
Iuliu Maniu nr. 41A, Brașov

Contact

Telefon: 0268 474059
Email: f-lit@unitbv.ro, algcr@yahoo.com

Interval

15-16 iulie 2021
orele 9.30-19.00

Distribuiți pagina
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anii 2019 și 2020

Mircea Martin (președinte), Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș, Angelo Mitchievici, Carmen Mușat, Vasile Spiridon și Andrei Terian.

Camelia Dinu, Cazul Daniil Harms. Supraviețuirea Avangardei Ruse, Editura Tracus Arte, 2019

Andrei Corbea, „nu vrea/cicatrice”. Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de ani de la nașterea poetului, Editura Polirom, 2020

George Volceanov, Întoarcerea la marele Will sau Reconsiderarea canonului shakespearian, Editura Tracus Arte, 2020

Ștefan Firică, Autenticitatea, sensuri și nonsensuri. Teorii românești interbelice în contexte europene, Editura Tracus Arte, 2019

Iulian Bocai, Filologii (Instituționalizarea Studiului Literar în Europa), Editura Tracus Arte, 2020

Camelia Crăciun, Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019

Gabriel Andrei Stan, Nebunia in cultura rusă: istoria unei idei-cameleon. Secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Paralela 45, 2019

Emanuel Modoc, Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est, Editura MNLR, 2020

Oana Băluică, Carnal și mercantil în literaturile anglo-saxona, franceză și română (1830-1950), Editura Universitaria, 2020

Corin Braga, Enciclopedia imaginariilor din România. Editura Polirom, 2020