colocviu 2014

Ce discipline pentru literatură?

invitați: Jean-Marie Schaeffer, Helena Carvalhao Buescu, Annick Louis, Christian Moraru

Asistăm la o situaţie cel puţin paradoxală: în vreme ce mulţi cercetători din câmpul literar îşi dirijează interesul spre domeniile mai largi şi mai diverse ale culturii, colegii lor filosofi, psihologi, psihanalişti, antropologi şi, mai ales, sociologi aleg literatura ca termen de referinţă generală şi aplicată, ca loc de testare metodologică, de ilustrare a unor ipoteze generate în domeniile lor proprii de activitate.
Efectele pentru literatură ale acestei „invazii” sunt, desigur, benefice – în sensul că literatura are astfel şansa de a fi conisderată din unghiuri noi şi cu mijloace noi; şi, în consecinţă, să-şi dezvăluie noi aspecte şi chiar noi funcţii, necunoscute sau nepuse în evidenţă până acum. Nu putem să nu ne întrebăm însă dacă nu recurg şi anume riscuri din generalizarea unor asemenea noi abordări şi dacă ele nu se repercutează îndeosebi asupra studiilor literare însele.

Ne-am propus, prin urmare, să reflectăm asupra statutului actual al studiilor literare (teorie literare, istorie literară, critică literară, literatură comparată etc.), asupra obiectivelor şi metodelor lor actuale, asupra raporturilor pe care le întreţin cu literatura trecutului şi cu cea contemporană, ca şi asupra modului lor de inserţie în cultură şi în societate. O problemă care credem că nu poate fi ocolită este aceea a specificităţii estetice: a literaturii şi a studiilor literare. Care este astăzi importanţa specificităţii estetice, a diferenţei literare, cum (re)definim astăzi literatura?

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

București, 11-12 iulie 2014
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„Ediţia de acest an a beneficiat şi de prezenţa unor invitaţi străini de prestigiu: profesorul Jean-Marie Schaeffer, director de lucrări la CNRS şi EHESS, Paris, specialist în estetică filosofică, teoria genurilor, teoria artelor, teoria ficţiunii ş.a., profesoara Helena Carvalhão Buescu, de la Universitatea din Lisabona, specialistă în istoria modernităţii (secolele XVIII-XX), în literatură comparată şi world literature, Annick Louis, conferenţiară la Universitatea din Reims, membră a Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL) şi cadru didactic la EHESS, Paris, interesată de studierea „epistemologiei literarului“ şi specialistă în opera şi biografia lui Jorge Luis Borges, Christian Moraru, profesor de engleză la University of North Carolina, Greensboro, în a cărui arie de interes au intrat teoria critică, literatura americană contemporană, literatura comparată, moştenirea postmodernismului, istoria ideilor.”
„Cuvîntul de ordine al dezbaterilor a fost – după cum a ţinut să conchidă profesorul Martin Martin – diversitatea implicată. Multe comunicări au expus diferite direcţii, şcoli, domenii sau metode critice conexe literaturii, unele încă exotice la noi (ecocritica, etocritica, geocritica ş.a), altele mai familiare (antropologia, istoria intelectuală, arhetipologia, studiile culturale). Nu puţine au problematizat, din varii unghiuri, identitatea studiilor literare faţă cu riscurile globalizării postnaţionale, căutînd uneori soluţii sau propunînd ilustrări concrete ale supravieţuirii prin interdisciplinaritate. ”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2013

Mircea Martin (președinte), Carmen Mușat, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș (membri)

Cătălin Ghiță, Orientul Europei romantice. Alteritatea ca exotism în poezia engleză, franceză și română, Tracus Arte

Ilinca Ilian, Julio Cortázar y Robert Musil: consonancias, divergencias y ecos, Ediciones del Orto

Dan Țăranu, Toposul marginalităţii în romanul românesci, Muzeul Literaturii Române