Texte și articole

Revista EURESIS

Revista Euresis are un nou site, iar numerele publicate în ultimul deceniu sunt deja online (cu articole de Linda Hutcheon, Hillis Miller, Wolfgang Iser, Starobinski, Nemoianu, Ioana Em. Petrescu și mulți alții). Secțiunea de arhivă este în continuă expansiune și va oferi acces online la toate numerele anterioare care pot fi recuperate, conținând contribuții de Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Georges Vigarello, Jean Marie Schaeffer, Matei Călinescu și Toma Pavel.