colocviu 2016

aventura

literar-artistică, intelectuală, spirituală

După ce am discutat despre statutul teoriei literaturii, al istoriei literare, al studiilor culturale, al noilor discipline care își aleg literatura ca obiect, după ce am încercat să definim identitatea în context național, european și planetar, considerăm oportun să luăm o „pauză taxinomică” și să atacăm o temă care dă frâu liber imaginației noastre teoretice și asociative: AVENTURA. Aventura în literatură și în arte, în activitatea intelectuală, în aspirațiile, inițiativele și „încercările” spiritului. Este o temă deschisă unei multitudini de abordări, o temă în care ideea însăși de libertate este inclusă, dar, în același timp, o temă care obligă la contextualizări atente și la reflecție critică. 

Probabil că aplicațiile noastre vor fi cu precădere literare, dar țin să încurajez și abordări venite dinspre filosofie, etică, sociologie, politologie. O reprezentare multivalentă – fie și prin simpla adițiune – ar putea da seamă cu adevărat despre complexitatea greu reductibilă a temei. 
Mai țin să adaug că figuri, concepții și situații din cultura română ar fi instructiv să fie introduse în orizontul nostru analitic (avangarda istorică, dar și autorii din generația pe care G. Călinescu a numit-o a „neliniștii”, merită, cred, o atenție specială). 
Invitații acestei ediții: profesorul Antoine Compagnon (Collège de France, Columbia University) și profesorul Till R. Kuhnle (Université de Limoges) 

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

București, 15-16 iulie 2016
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„Desfăşurată la Bucureşti, în zilele de 15 şi 16 iulie, ediţia 2016 a Colocviului Naţional al Asociaţiei de Literatură Generală şi Com­parată din România şi-a propus să ia o „pauză taxinomică“ şi să „atace o temă care dă frîu liber imaginaţiei teoretice şi asociative“: aventura, înţeleasă sub toate aspectele ei – literar-artistice, existenţiale, intelectuale, spirituale ş.a.m.d.”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2015

Mircea Martin (preşedinte), Corin Braga, Caius Dobrescu, Carmen Muşat, Magda Răduţă

Rodica Grigore, Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX. (Re)configurări formale și de conținut, ed. Casa Cărții de Știință

Dorin Ștefănescu, Poetica fenomenologică. Lectura imaginii, ed. Institutul European

Bogdan Ghiu, Totul trebuie tradus. Noua paradigmă (un manifest), ed. Cartea Românească

Laurenţiu Malomfălean, Nocturnalul „postmodern”. Cînd visele imaginează hiperindivizi cu onirografii, editura Tracus Arte

GALERIE FOTO

Imagini de la această ediție a Colocviului