colocviu 2013

istoria literară în schimbare

 O tematică similară a avut şi colocviul de la Alba-Iulia din iulie 2009, sub titlul Mai are un viitor istoria literaturii? Dezbaterile s-au concentrat atunci asupra istoriei literaturii române şi, din păcate, actele respectivului colocviu nu s-au publicat. Ne propunem să reluăm acum discuţia, încercând să regândim statutul istoriei literare în funcţie de soluţiile teoretice şi practice oferite relativ recent la nivel european şi american (cum ar fi: Linda Hutcheon & Mario J. Valdés, Rethinking Literary History: A Dialogue on Theory, 2002; Mario J. Valdés & Djelal Kadir, Literary Cultures of Latin America: A Comparative History, 2004; şi John Neubauer & Marcel Corniş-Pope, History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, 2006-2010); şi să ne întrebăm cum le-am putea utiliza în propriile noastre lucrări. 

Altfel spus, dorim să reflectăm la posibilităţile de înnoire a perspectivelor, metodelor şi temelor disciplinei, să ieşim din empirie şi din subiectivism auto-suficient, fără să pierdem din vedere talentul, gustul şi valoarea estetică. Ne situăm, prin urmare, în continuitatea dezbaterii începute în 2009, după cum, printr-o secţiune a temei centrale de acum, prelungim discuţia de anul trecut referitoare la studiile culturale. Insistenţa asupra reperelor internaţionale nu vrea câtuşi de puţin să descurajeze aplicaţiile şi referinţele româneşti. Fără să ignorăm distincţia de planuri şi, implicit, de abordare între istoria literaturii şi istoria literară, le considerăm împreună, spre a nu restrânge în niciun fel aria de interes. 

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Suceava, 16-18 iulie 2013
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

”Tema de acum – „Istoria literara în schimbare“ – a venit sa adânceasca dezbaterile initiate la reuniunea ALGCR din 2009, dar s-a situat, chiar fara sa-si propuna neaparat asta, si în completarea colocviului constantean de anul trecut, axat pe Studiile Culturale. Astfel, daca în 2012 s-a pus problema prezervarii traditiilor literare în raport cu ascensiunea criteriilor extraestetice, de data aceasta influenta culturalismului a fost adusa ca argument pozitiv în surmontarea „crizei“ istoriei literare, marcata, îndeosebi în spatiul românesc, de vizibile inertii de conceptie.”
„Acest proiect de istorie literară expus de Mircea Martin, în care „conexiunile simultane, multiplane“, ordonate de spiritul istoriei contextual-conceptuale conferă un rol de coagulare organică a studiului literaturii ca proces larg integrat în rosturile şi funcţiile educaţiei civice a fost vizitat adeseori fie tangenţial, fie mai aplicat, pe parcursul susţinerii comunicărilor participanţilor. Timpul alocat dezbaterilor a oferit momente de confirmare a unor strategii de dialog intelectual ce ar putea deveni în viitorul apropiat al cercetării umaniste româneşti foarte fertil, putîndu-se concretiza în proiecte colective, în istorii colaborative, pentru care universitarul român este prea puţin exersat. La aceste concluzii a ajuns şi comparaţia criticului Andrei Terian, care a analizat trăsăturile istoriografiei internaţionale, modelele revizioniste transnaţionale, din care a extras lecţii şi metodologii care să compenseze modelele autohtone de practică a istoriei literare. Structuratul său demers a oferit analize comparatiste, o simptomatologie şi remedii care să aşeze cercetările româneşti la standarde internaţionale contemporane.”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2012

Mircea Muthu, Europa de sud-est în memoria culturală  românească. Bibliografie, Editura Academiei Române

Ioan Pînzaru, Regimul interpretării. Literatura şi sensul acţiunii, Polirom

GALERIE FOTO

Imagini de la această ediție a Colocviului