colocviu 2015

Regional, național, european, universal

 În continuarea dezbaterii cu privire la Studiile Culturale şi a celei referitoare la statutul actual al studiilor literare, vă propun să reflectăm asupra unor teme largi precum „Regional, Naţional, European ( Euroatlantic), Universal (Global, Planetar)” şi a modurilor în care disciplinele noastre de înţeleg şi le definesc. Consider că de prim interes ar trebui să fie chiar relaţiile între aceste concepte-teme, precum şi schimbările intervenite în conceperea lor. 

Vom fi cu toţii de acord că împărţirile tradiţionale de ordin geografic între Est şi Vest şi între Nord şi Sud nu mai pot fi acceptate ca atare decât inerţial, iar consecinţele schimbării se regăsesc în însăşi configuraţia temelor (conceptelor) propuse spre a fi discutate; acestea din urmă nu presupun doar delimitări spaţiale, temporale, ci şi funcţionale în câmpul larg al culturii şi, implicit, în acela, mai mult sau mai puţin compartimentat, al ştiinţelor umane. 

Am optat pentru forma adjectivală a acestor termeni spre a îndrepta atenţia Dvs. către întruchipările lor literare şi culturale. Ceea ce, desigur, nu descurajează, dimpotrivă, conexiunea cu aspecte social-politice şi nici, cu atât mai puţin, disocierile de ordin strict teoretic sau / şi metodologic. 

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Timișoara, 10-11 iulie 2015
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă volumul
Cartografii literare.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„Ediţia de anul acesta a Colocviului Naţional al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată a avut loc în perioada 10-11 iulie, la Timişoara, într-un spaţiu special, multistratificat cultural şi etnic, tocmai potrivit pentru tematica dezbătută: Regional, Naţional, European (Euroatlantic), Universal (Global, Planetar). Gazdă a fost Universitatea de Vest (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie), iar lucrările s-au desfăşurat la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran“, ospitalitatea acestor două instituţii şi în special aceea a unei echipe constituite din Cornel Ungureanu, Adriana Babeţi, Smaranda Vultur şi Dumitru Tucan contribuind în mod indiscutabil la un sejur cît mai delectabil pentru cei 42 de participanţi, universitari, cercetători şi doctoranzi. Tema dezbaterilor a fost, aşa cum spuneam, relaţia dintre regional, naţional, pe de o parte, şi european şi global pe de alta, o temă bine înrădăcinată în discursul cultural românesc (şi nu numai), cît se poate de pertinentă şi de provocatoare într-o epocă postmodernă în care conceptul de identitate naţională este silit să se reinventeze, să se articuleze în forme seducătoare, pentru a se apropia cît mai mult de mai vechea şi celebra definiţie maioresciană a naţionalismului cu faţa spre universalitate.”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2014

Mircea Martin (preşedinte) şi Adriana Babeţi, Caius Dobrescu, Corin Braga, Adrian Lăcătuş

Carmen-Veronica Borbély, Enlightened Forgetting: Types of Memory and Oblivian in Eighteenth-Century Fiction, Presa Universitară Clujeană
Laura Cheie, Obsesia creatoare la George Bacovia şi Georg Trakl, editura Universităţii de Vest, Timişoara

Gabriela Glăvan, Viraj în ireal. Modernităţi particulare în literatura română interbelică, Editura Universităţii de Vest