colocviu 2009

Mai are istoria literaturii un viitor?

Sub titlul „Mai are istoria literaturii un viitor”, colocviul a inclus următoarele secțiuni:  „Statutul istoriei literaturii“, „Pornind de la E. Lovinescu şi G. Călinescu“, „Istoria literaturii şi canonul“, „Istoria literaturii în context internaţional“ (tocmai la această secţiune au fost absenţi doi din trei contributori anunţaţi!), „Despre Istoria critică a literaturii române“, „Istoria literaturii şi ştiinţele umane“, „Istoria literaturii şi învăţămîntul“ şi „Teoria istoriei literaturii“.
La sfîrşitul colocviului, profesorul Paul Cornea a fost ales preşedinte de onoare al A.L.G.C.R., în vreme ce Mircea Anghelescu a devenit preşedinte în exerciţiu, iar Delia Ungureanu, secretar.

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Alba-Iulia, 11-12 iulie 2009
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„Mi se pare evidentă o schimbare de accent dinspre cercetarea istoriei literaturii în raport cu critica literară înspre istoria literaturii şi istorie literară, tratate în raport cu teme ale studiilor culturale: naţional, ideologic, cultură materială, alteritate. Cred că translaţia dinspre vechea generaţie – Cornel Ungureanu, Mircea Martin, Ion Pop, Mircea Anghelescu, Eugen Negrici, Liviu Papadima, Dumitru Chioaru şi alţii – spre cea nouă – Caius Dobrescu, Adrian Tudurachi, Iulian Costache, Paul Cernat, Bianca Cernat, Andrei Bodiu, Adrian Lăcătuş, Andrei Terian şi, de ce nu, foarte tînărul Dan Cîrjan – este intermediată de cercetările şi deschiderea intelectuală a lucrărilor lui Paul Cornea. Nu există, practic, orientare mai veche de cinci-zece ani, pe care Paul Cornea să n-o fi evaluat, chiar şi în treacăt, în prezentările la diverse congrese şi conferinţe internaţionale, cum sînt cele adunate în Delimitări şi ipoteze: scientism formalist sau critică tematică, hermeneutică sau sociologia literaturii, istoricism şi new historicism, într-un ecumenism intelectual care-l apropie – păstrînd proporţiile, totuşi – de anvergura, în domeniul gîndirii europene, mai ales, a unui Paul Ricoeur. ”
„Astfel, dacă principalii „inamici“ ai istoriei literare par a fi mentalitatea consumeristă şi instituţionalizarea tot mai precară a disciplinei, istoria literaturii se confruntă cu un blocaj generat, printre altele, de criza umanismului tradiţional, de creşterea enormă a cantităţii de texte şi de redefinirea literarităţii înseşi în lumea globalizată. Faptul că România pare să fi rămas unul dintre ultimele refugii ale istoriilor „generaliste“, „de autor“ şi „de la origini pînă în prezent“ e de natură să ne pună pe gînduri. Altfel, fără îndoială, atît istoria literară cît şi istoria literaturii au un viitor, dar acesta nu mai poate fi imaginat decît în cadrul unei paradigme conective, integratoare; rămîne de văzut doar dacă avantajele promise nu se vor transforma în tot atîtea motive de nostalgie după vechea ordine.”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anii 2007 și 2008

Paul Cornea, Mircea Braga, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ioana Both, Liviu Papadima, Andrei Bodiu, Paul Cernat

Mirela Roznoveanu, Civilizaţia romanului, Editura Cartex (ediţie revăzută şi adăugită), 2008
Alexandru Matei, Ultimele zile din viaţa literaturii, Editura Cartea Românească, 2008

Rodica Ilie, Poetica manifestului literar. Aspecte ale avangardei române, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2007
Horea Poenar, Semnul celor patru. O teorie a interpretării, Editura Paralela 45, 2008