colocviu 2010

Literatura și politicul

Această ediție a colocviului, cu tema Literatura și politicul, a fost organizată în colaborare cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Litere, cu Institutul de Filologie Română “A. Philippide” – Filiala din Iași a Academiei Române.  Tema principala a avut în vedere mai multe subteme: Literatura, ideologia, politica, Reprezentările politicului în literatură, Puterea și literatura: ce putere (mai) are literatura în raport cu puterea politică?. 
O secțiune speciala a fost dedicată împlinirii a 150 de ani de la înființarea Universității din Iași sub titlul “Tradiția istoriei literare la Universitatea din Iași: 1860-2010”.

Colocviul s-a bucurat de prezenţa a peste 60 de participanţi, dintre care personalităţi precum Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Elvira Sorohan, Lăcrămioara Petrescu, Andrei Bodiu, Dumitru Chioaru, Caius Dobrescu, Carmen Muşat, Sanda Cordoş, Mircea A. Diaconu, Paul Cernat.

Publicația „Suplimentul de cultură” a realizat, cu ocazia acestui colocviu, un dosar tematic pornind de la două întrebări: de ce acest eveniment de tradiție ajunge abia acum la Iași și în ce măsură un eveniment de nișă precum acesta ar putea atrage în viitor un public mai larg.

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Iași, 9-10 iulie 2010
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„Atît prestigiul acestei instituţii profesionale – cîştigat în cei 13 ani de existenţă –, cît şi subiectul propus pentru dezbatere au atras un număr mare de participanţi din toate centrele universitare. Un amănunt important, începînd din acest an, ALGCR-ul s-a deschis în mod programatic faţă de cei tineri, masteranzi şi doctoranzi, în primul rînd, creditîndu-i intelectualiceşte şi oferindu-le posibilitatea de a se afla într-o relaţie nemijlocită cu cele mai importante personalităţi din domeniul cercetării literare.”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2009

Mircea Anghelescu, Paul Cornea, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Sanda Cordoş,  Andrei Bodiu, Andrei Terian, Paul Cernat şi Şerban Axinte

Adrian Lăcătuş, Modernitatea conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov
Romaniţa Constantinescu, Paşi pe graniţă. Studii despre imaginarul românesc al frontierei, Polirom

Simona Drăgan, Creaţie şi putere, Ideea Europeană
Ioana Macrea-Toma, Privilighentia. Instituţii literare în comunismul românesc, Casa Cărţii de Ştiinţă