colocviu 2011

Dilemele identității

Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX

Conferinţa Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România  a fost organizată în 2011 la Braşov, în cadrul proiectului Excelenţă Culturală Academică Braşoveană, condus de Andrei Bodiu şi realizat de Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania”, în colaborare cu Primăria Municipiului Braşov. Tema conferinţei – Dilemele identităţii. Forme de legitimare a lite- raturii în discursul cultural european al secolului XX – este una de mare actualitate în dezbaterile universitare, iar colocviul a asigurat, asfel, un sfârşit „în forţă” anului universitar şi lungii serii de confe- rinţe organizate de facultate în acest semestru.
Şaizeci de invitaţi-participanţi din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Constanţa, Timişoara, Sibiu, Braşov, Arad, Baia Mare, Piteşti, Craiova, Mier- curea-Ciuc, proveniţi din cele mai importante universităţi şi institute culturale din ţară şi din Republica Moldova, au prezentat lucrări care au redefinit, exemplificat şi extins conceptul de „legitimare”/ „legitimitate”, sau au abordat din unghiuri inedite temele identităţii în literatura română sau de peste hotare. Ca linii generale ale lu- crărilor prezentate, trebuie menţionat efortul (sporit) de reevaluare a modurilor de raportare a literaturii şi criticii româneşti la regimul socialist şi/sau la realitatea post-decembristă, şi centrarea discuţiilor legate de tematica identităţii în jurul unor chestiuni ce interesează imediata actualitate a spaţiului cultural românesc.

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Brașov, 15-16 iulie 2011
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„Cei aproape 60 de participanți activi au marcat un record în istoria de aproape 15 ani a ALGCR; nu a fost însă vorba doar de o apreciabilă creștere numerică, ci și de un spor de omogenitate valorică a comunicărilor, inclusiv față de precedenta ediție. Cuvîntul de ordine a fost, în opinia mea, deschiderea. Un cîștig cert l-a reprezentat împrospătarea Asociației prin cooptarea, chiar dacă întîrziată, a unor nume noi, multe – deja afirmate inclusiv în presa culturală: mă gîndesc în special la grupul de cercetători și critici de la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“ (Cristina Balinte, Alexandra Ciocârlie, Teodora Dumitru, Mihai Iovănel, Oana Soare) sau la Alex. Goldiș, dar și la echipa mai junilor doctoranzi de la Literele bucureștene: Emanuel Ulubeanu, Andreea Drăghicescu, Roxana Eichel, Irina Georgescu, Cosmin Ciotloș, Andreea-Olivia Matei, Silvia Tuvene. A fost remarcată și alăturarea în premieră a unei delegații constănțene (cu Ileana Marin și Alina Buzatu ca prezențe noi, doar Angelo Mitchievici avînd „antecedențe“ în cadrul Asociației). La fel, debutul în ALGCR al universitarilor maghiari de la Universitatea Sapienzia din Miercurea Ciuc (Bela Biro și Tapodi Susana-Monica, ale căror comunicări au adus binevenite deschideri interculturale către literatura maghiară din Transilvania și nu numai).”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2010

Paul Cornea, Mircea Martin, Mircea Anghelescu, Adriana Babeți, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Sanda Cordoș, Andrei Terian, Paul Cernat

Ruxandra Cesereanu, cu Biblioteca stranie, editura Curtea Veche

Raluca Dună, Eu, Autorul, editura Tracus Arte