colocviu 2012

studiile culturale

ce e «viu» şi ce e «mort», ce se aplică şi ce nu în spaţiul cultural românesc

„În zilele de 16-18 iulie 2012, Facultatea de Litere a Universităţii Ovidius din Constanţa a găzduit conferinţa ALGCR, eveniment de importanţă specială pentru toţi cei care lucrează în domeniul comparatismului literar, dar şi al cercetării fundamentale în literatură. Nu în ultimul rînd, evenimentul a adus studenţilor constănţeni filologi prilejul de a reflecta şi de a participa la discuţii într-un cadru diferit de acela al activităţii academice curente.

Tema acestei ediţii a fost: „Studiile culturale – ce e «viu» şi ce e «mort», ce se aplică şi ce nu în spaţiul cultural românesc“. Dezbate­rea a apărut cu atît mai utilă cu cît, printr-o tradiţie nescrisă tradusă într-o stereotipie egal mută, programele de studii britanice şi americane din România sînt considerate cele acordate la cele mai recente dezbateri teoretice şi critice din domeniul studiilor culturale, în vreme ce programele de filologie română şi de studii romanice sînt considerate prin tradiţie francofile (sau, cum ar spune şcoala anglo-americană a studiilor culturale, French oriented), deci greu permeabile la cele mai noi achiziţii teoretice şi aplicative ale domeniului.” Mona Momescu

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Constanța, 16-18 iulie 2012
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„Conferinţa plenară, susţinută de profesorul Mircea Martin, Ce înseamnă o cultură savantă? a părut să se situeze cumva polemic faţă de natura demersului practicat în studiile culturale de orientare anglo-americană, cu care de obicei asimilăm sintagma. Studiile culturale sînt asociate mai curînd cu analiza efemerului, a contingentului, a materialităţii unei culturi sau a unei literaturi materializate într-un obiect cultural de schimb, negociat de agenţi umani agregaţi în variate forme instituţionale şi supuşi diverselor ierarhii subîntinse de hegemonie/hegemonii.”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2011

Mircea Martin (președinte), Paul Cornea, Andrei Bodiu, Lăcrămioara Berechet, Crina Bud

Angelo Mitchievici, Decadență și decadentism în contextul modernității românești și europene, editura Curtea Veche

Rareș Moldovan, Symptomatologies, editura Limes

Aliona Grati, Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc, Academia de Științe a Moldovei