colocviu 2017

Analogie, comparație, influență

invitat special: Henry sussman

„Cele două zile de comunicări pe cele mai diverse teme – dar avînd ca punct de plecare, întotdeauna, conceptele de „analogie“, „comparaţie“ şi/sau „influenţă“ – au fost interesante şi bogate ca informaţie şi manieră de abordare a diferite tematici, începînd cu comunicarea din deschidere a profesorului invitat, Henry Sussman, de la Yale University. În Fluctuations of the Analog in the Digital Age: Adventures of the Vestigial Book (titlul comunicării sale), Henry Sussman a subliniat ideea că, în ciuda aparenţelor, în epoca digitală în care trăim, programele de operare din sistemele cibernetice continuă să aibă în centrul lor figurile analogice (aşa cum se întîmpla, de pildă, în epoci mai îndepărtate ale istoriei omenirii, din Antichitate pînă în Renaştere). Nume ca Anthony Wilden (autor al cărţii System and Structure şi primul traducător în engleză al lui Lacan) sau Douglas R. Hofstadter (autor al volumului Gödel, Escher, Bach) au înţeles interdependenţa dintre similitudine, pe de o parte, şi dimensiunea relaţională (cu final deschis) a digitalului. Wilden a vorbit de­spre „analogue thinking“ şi „digital thinking“ înainte de apariţia computerelor personale – a spus Henry Sussman. Pe urmele lui Foucault, Henry Sussman a vorbit despre o nouă epistemă, a epocii digitale, şi a propus o „digital epistemology“ (o epistemologie digitală).” Adina Dinițoiu

Call for papers

Invitație de participare
Descarcă fișierul
call-for-papers.pdf

Program

Cluj-Napoca, 14-15 iulie 2017
Descarcă fișierul
program.pdf

Proceedings

Volumul Colocviului
Descarcă fișierul
volum.pdf

Ecouri

Articole despre Colocviile ALGCR

„În zilele de 14 şi 15 iulie 2017, a avut loc la Cluj a XX-a ediţie a Colocviului ALGCR, cu tema „Analogie, comparaţie, influenţă“, care l-a avut ca invitat de onoare pe profesorul Henry Sussman, de la Yale University. În calitate de participantă la colocviu (cu o comunicare la „Secţiunea franceză”, intitulată Mircea Nedelciu et le groupe „Noii“/„Les Nouveaux“ face à l’influence Tel Quel), am petrecut cîteva zile extrem de agreabile şi dense la Cluj, oraşul elegant şi cosmopolit de pe malul Someşului, pe care mi‑a făcut plăcere să-l descopăr (în compania unui excelent ghid, Ruxandra Cesereanu).”

PREMIILE ALGCR

Premiile Asociației pentru anul 2016

Adriana Babeţi, Corin Braga, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuş, Mihaela Ursa şi Mircea Martin (preşedinte). 

Vasile Voia, Literatura comparată la turnanta ultimului secol. Anxietăţi, paradigme, metode, Editura Univers

Teodora Dumitru, Rețeaua modernităților. Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine Compagnon, Editura Muzeul Literaturii Române
Horea Poenar, Teoria peștelui-fantomă. Zece studii și șapte scurtmetraje despre teorie, Editura Tracus Arte

Doris Mironescu, Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, Editura UAIC
Adrian Tudurachi, Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii a productivității literare în cultura română (1825- 1875), Editura Institutul European

GALERIE FOTO

Imagini de la această ediție a Colocviului