LES PRIX ALGCR

Le cas de la Roumanie offre un bon exemple de la relation entre les études littéraires et la modernité en tant que projet cognitif, éthique et politique. Tous les moments importants de la modernité et de la modernisation, dans l’espace roumain, sont liés non seulement à la création littéraire et aux processus de sa valorisation, mais aussi à la refonte de la pensée de la mission civilisatrice de la littérature, de sa condition en tant que vecteur déterminant à la fois de l’histoire des idées et des courants de sensibilité. La littérature, ainsi que son étude générale et comparative, se sont avérées, chez nous, des espaces privilégiés du croisement de ces flux. Les études littéraires façonnent de tels croisements entre la dynamique des idées et la sensibilité expressive, tout en participant aux  moments de transformation radicale et à la diversification des objectifs et des valeurs de l’existence humaine. Un plaidoyer pour renforcer la relation entre la réflexion multilatérale sur la littérature et les fondements mêmes des libertés civiques et de l’éthos démocratique réside dans le fait que, dans l’histoire roumaine, la littérature générale et la littérature comparée ont fourni certaines des lignes de résistance parmi les plus importantes contre les doctrines anti- et i-libérales, discriminatoires, rancunières et totalitaires.

Depuis 2004, un jury composé de membres de l’ALGCR et dirigé par le président de l’Association récompense chaque année les meilleurs volumes de littérature comparée et de théorie littéraire apparus en Roumanie l’année précédente. Les deux catégories sont parfois complétées par une troisième dédiée aux auteurs débutants et, à partir de 2017, par une autre destinée à stimuler la perspective théorique et comparatiste dans les études consacrées à la littérature et à la culture roumaines.

Lauréats

La première œuvre
Oana-Roxana Ivan, Miguel de Cervantes’s Don Quixote and Laurence Sterne’s Tristram Shandy: A Comparative Reading, Editura Universității de Vest

Théorie de la littérature et de la culture
Mircea Braga, Ultima frontieră. Elemente de teoria lecturii, Editura Ideea Europeană
Dumitru Tucan, Teoria literaturii. Perspective istorice si analitice asupra textului literar, Editura Universității de Vest

Littérature comparée
Cătălin Ghiță, Coliba din mijlocul palatului. Frica și marile idei, Editura Cartea Românească

Perspectives théoriques et comparatistes dans les études consacrées à la littérature et à la culture roumaines
Ion Pop, Poezia românească neomodernistă, Școala Ardeleană
Paul Cernat, Vase comunicante. (Inter)feţe ale avangardei românești interbelice, Editura Polirom
Florin Oprescu, Romanul românesc și morfologia puterii, Institutul European

Coordination d’ouvrages
Maria Sass, Ștefan Baghiu și Vlad Pojoga, The Culture of Translation in Romania / Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien, Editura Peter Lang

Le jury: Mircea Martin (președinte), Carmen Mușat, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș (membri)

Prix de la première œuvre
Marius Conkan, Portalul și lumile secundare, Editura Tracus Arte, 2017
Dorian Branea, Statele Unite ale românilor, Editura Humanitas, 2017

Théorie de la littérature
Carmen Mușat, Frumoasa necunoscută. Literatura și paradoxurile teoriei, Editura Polirom, 2017
Bogdan Ștefănescu, Patrii din cuvinte. O tropologie a discursurilor identității naționale, Editura Universității din București, 2017

Littérature comparée
Muguraș Constantinescu, La traduction sous la loupe, Peter Lang, Bruxelles, 2017
Suzana Tapodi, Itinerare textuale, Editura Vasiliana, 2017

Perspectives théoriques et comparatistes dans les études consacrées à la littérature et à la culture roumaines
Adriana Stan, Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului în România, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017
Oana Soare, Ceilalți moderni. Antimodernii, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017

Littérature comparée
Vasile Voia, Literatura comparată la turnanta ultimului secol. Anxietăţi, paradigme, metode, Editura Univers

Théorie de la littérature
Teodora Dumitru, Rețeaua modernităților. Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine Compagnon, Editura Muzeul Literaturii Române
Horea Poenar, Teoria peștelui-fantomă. Zece studii și șapte scurtmetraje despre teorie, Editura Tracus Arte

Perspectives théoriques et comparatistes dans les études consacrées à la littérature et à la culture roumaines
Doris Mironescu, Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, Editura UAIC
Adrian Tudurachi, Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii a productivității literare în cultura română (1825- 1875), Editura Institutul European

Le jury: Adriana Babeţi, Corin Braga, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuş, Mihaela Ursa şi Mircea Martin (preşedinte).

Littérature comparée
Bogdan Ghiu, Totul trebuie tradus. Noua paradigmă (un manifest), ed. Cartea Românească
Rodica Grigore, Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX. (Re)configurări formale și de conținut, ed. Casa Cărții de Știință

Théorie de la littérature
Dorin Ștefănescu, Poetica fenomenologică. Lectura imaginii, ed. Institutul European

Prix de la première œuvre
Laurenţiu Malomfălean, Nocturnalul „postmodern”. Cînd visele imaginează hiperindivizi cu onirografii, editura Tracus Arte

Le jury: Mircea Martin (preşedinte), Corin Braga, Caius Dobrescu, Carmen Muşat, Magda Răduţă

Littérature comparée
Carmen-Veronica Borbély, Enlightened Forgetting: Types of Memory and Oblivian in Eighteenth-Century Fiction, Presa Universitară Clujeană
Laura Cheie, Obsesia creatoare la George Bacovia şi Georg Trakl, editura Universităţii de Vest, Timişoara

Prix de la première œuvre
Gabriela Glăvan, Viraj în ireal. Modernităţi particulare în literatura română interbelică, Editura Universităţii de Vest

Le jury: Mircea Martin (preşedinte) şi Adriana Babeţi, Caius Dobrescu, Corin Braga, Adrian Lăcătuş

Littérature comparée
Cătălin Ghiță, Orientul Europei romantice. Alteritatea ca exotism în poezia engleză, franceză și română, Tracus Arte

Théorie de la littérature
Ilinca Ilian, Julio Cortázar y Robert Musil: consonancias, divergencias y ecos, Ediciones del Orto

Prix de la première œuvre
Dan Țăranu, Toposul marginalităţii în romanul românesc, Muzeul Literaturii Române

Théorie de la littérature
Ioan Pînzaru, Regimul interpretării. Literatura şi sensul acţiunii, Polirom

Littérature comparée
Mircea Muthu, Europa de sud-est în memoria culturală  românească. Bibliografie, Editura Academiei Române

Théorie de la littérature
Rareș Moldovan, Symptomatologies, editura Limes

Littérature comparée
Angelo Mitchievici, Decadență și decadentism în contextul modernității românești și europene, editura Curtea Veche

Prix spécial du jury
Aliona Grati, Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc, Academia de Științe a Moldovei

Le jury: Mircea Martin (președinte), Paul Cornea, Andrei Bodiu, Lăcrămioara Berechet, Crina Bud

Littérature comparée
Ruxandra Cesereanu, cu Biblioteca stranie, editura Curtea Veche)

Théorie de la littérature
Raluca Dună, cu Eu, Autorul, editura Tracus Arte

Le jury: Paul Cornea, Mircea Martin, Mircea Anghelescu, Adriana Babeți, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Sanda Cordoș, Andrei Terian, Paul Cernat

Littérature comparée
Adrian Lăcătuş, Modernitatea conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov
Romaniţa Constantinescu, Paşi pe graniţă. Studii despre imaginarul românesc al frontierei, Polirom

Théorie de la littérature
Simona Drăgan, Creaţie şi putere, Ideea Europeană
Ioana Macrea-Toma, Privilighentia. Instituţii literare în comunismul românesc, Casa Cărţii de Ştiinţă

Le jury: Mircea Anghelescu, Paul Cornea, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Sanda Cordoş,  Andrei Bodiu, Andrei Terian, Paul Cernat şi Şerban Axinte

Théorie de la littérature
Rodica Ilie, Poetica manifestului literar. Aspecte ale avangardei române, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2007
Horea Poenar, Semnul celor patru. O teorie a interpretării, Editura Paralela 45, 2008

Littérature comparée
Mirela Roznoveanu, Civilizaţia romanului, Editura Cartex (ediţie revăzută şi adăugită), 2008
Alexandru Matei, Ultimele zile din viaţa literaturii, Editura Cartea Românească, 2008

Le jury: Paul Cornea, Mircea Braga, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ioana Both, Liviu Papadima, Andrei Bodiu, Paul Cernat

Théorie de la littérature
Ioana Bot, Sensuri ale perfecțiunii, Casa Cărții de Știință

Littérature comparée
Ion Pop, La Réhabilitation du rêve, Samuel Tastet Editeur

La première œuvre
Adrian Tudurachi, Destinul precar al ideilor literare, editura Limes

Le jury: Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Alexandru Calinescu, Cornel Ungureanu, Dumitru Chioaru, Liviu Papadima, Alexandru Musina, Gabriel Cosoveanu si Paul Cernat

Théorie de la littérature
Ovidiu Verdes, Metafora – un concept deschis si Metafora si metafizica, Editura Universitatii Bucuresti
Mihaela Ursa, Scriitopia sau fictionalizarea subiectului auctorial in discursul teoretic, Editura Dacia

Le jury: Paul Cornea (presedinte), Adriana Babeți, Corin Braga, Al. Călinescu, Gabriel Coșoveanu, Liviu Papadima, Mihai Zamfir (membri)  

Littérature comparée

Adriana Babeți, Dandysmul. O istorie, editura Polirom
Corin Braga Le Paradis interdit au Moyen Age, L’Harmattan, Paris

Le jury: Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Mircea Muthu si Carmen Mușat

Littérature comparée
Carmen Andraș, România și imaginile ei în literatura de călătorie britanică. Un spațiu de frontieră culturală Editura Dacia

Théorie de la littérature
Ion Manolescu, Videologia. O teorie tehno-culturala a imaginii globale, Editura Polirom

Le jury: Paul Cornea (presedinte), Mircea Anghelescu, Adriana Babeți, Al. Călinescu, Carmen Mușat, Liviu Papadima, Mihai Zamfir