Romanian Literature as World Literature

  • Cărți

„Cartea editată de Mircea Martin, Andrei Terian și Christian Moraru – dar cu o introducere semnată doar de ultimii doi – este una dintre primele încercări de a conecta literatura română la World Literature and beyond.” Alexandru Matei în „Observator cultural”

„Deși publicarea la o editură ca Bloomsbury e o recomandare în sine, volumul Romanian Literature as World Literature (2017) cere, probabil, o anumită introducere pentru publicul românesc. Voi remarca din start că unitatea de perspectivă și argumente, simetria în polifonie (vizibilă în dispunerea în lanț a unor articole) și armamentul teoretic relativ comun al autorilor dau volumului caracterul unui «desant» critic. Nu întîmplător, artizanul de peste Ocean al «trupei»este Christian Moraru, care și-a păstrat nu doar un viu interes pentru cultura de origine, ci și spiritul de echipă al optzecismului sub auspiciile căruia și-a început cariera. Volumul se raliază perspectivei dominante în comparatismul de după 2000, devenită cea mai influentă paradigmă a criticii academice (dat fiind că, în universitățile occidentale, departamentele de «literatură» sau literatură conjugată cu alte domenii le-au surclasat pe cele de «literaturi locale»). E important însă de reținut că world literature nu stabilește un corpus literar canonic – în care fiecare țară să-și trimită reprezentan­ții de vîrf –, ci dezbate pe coordonate variabile relațiile literare, condițiile și consecințele circulației textelor «în afara culturii lor de origine», o întreagă dinamică literară unde «valoarea» nu este, evident, unicul parametru.” Adrian Stan în „Observator cultural”